Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu misje do spełnienia: zbawienie duszy i danie wszystkim dobrego przykładu.

św. Pio z Pietrelciny OFMCap

Nasze cele:

  • Troska o ludzi w krajach misyjnych
  • Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka
  • Propagowanie świadomości misyjnej
  • Pomoc najuboższym
STATUT STOWARZYSZENIA

Nasze przesłanie:

Pragniemy organizować różne formy pomocy dla ludzi, którzy są powierzeni trosce Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Mamy świadomość, że w wielu rejonach świata, szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu.

Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków. W wielu momentach, szczególnie ludność Afryki pada ofiarą bratobójczych wojen domowych i walk plemiennych, gdzie nawet dzieciom każe się sięgać po broń. Piętrzą się też problemy związane z warunkami naturalnymi i klęskami żywiołowymi czy kataklizmami. W niektórych rejonach silne są represje społeczne.

Wobec takiej rzeczywistości oraz ograniczonych możliwości działania naszych misjonarzy, by zapobiegać takim sytuacjom, doszliśmy do wniosku, że nie możemy pozostać wobec tych faktów obojętni.