Pomoc w 2024 r.

Na początku 2024 r. zgłosił się do nas prowincjał z Indii, prosząc o pomoc. Jego projekt dotyczył przygotowania przyszłych misjonarzy i stworzenia im warunków do formacji intelektualnej. Poniżej zamieszczamy fragment pochodzący z jego prośby:

Mamy wiele książek, ale musimy je zaktualizować i stworzyć odpowiednie zaplecze. Potrzebny jest remont istniejącej struktury. Co więcej, nie tylko stworzy to dobrą atmosferę do nauki dla naszych studentów, ale także zwiększy ich umiejętności w zakresie badań naukowych. Po trzecie, nasza biblioteka mogłaby również stać się centrum dla oblatów z różnych krajów, a także innych studentów filozofii. Wreszcie, dzięki przeprowadzonym pracom ta biblioteka stanie się miejscem nauki i formacji dla wielu zakonnych i diecezjalnych studentów, którzy przygotowują się do misji ewangelizacji.

Łącznie na pomoc Indiom w 2024 r. Stowarzyszenie przekazało 39 461,40 zł, co stanowi odpowiednik 9000 euro.