Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS

Nasza nazwa Lumen Caritatis znaczy Światło Miłości. Chcemy nieść to światło do wielu ludzkich serc, do tych wszystkich rejonów świata, gdzie piętrzy się fala obojętności, materializmu, konsumpcjonizmu, egoizmu i nienawiści.

Organizujemy różne formy pomocy dla ludzi, którzy są powierzeni trosce Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mamy świadomość, że w wielu rejonach świata, szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową.

867 684,00 PLN

Suma jaką w trakcie naszej działalności przekazaliśmy na misje.

Szczegółowe dane, sprawozdania merytoryczne oraz rozliczenia finansowe znajdą Państwo w zakładce RAPORTY.

Nasza pomoc

Afryka
Ameryka Pd.
Europa Wschodnia
Azja

Wasze wsparcie

1% podatku
Darowizny
Wolontariat
Modlitwa

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom „Lumen Caritatis” zostało założone w 2009 roku we Wrocławiu. Jego pomysłodawcą był o. Bogusław Barański OMI, który wraz ze współpracownikami starał się propagować ideę misji, używając nowych narzędzi prawnych oraz docierając do szerszej grupy ludzi nie związanych bezpośrednio z Oblatami.

Stowarzyszenie działając z entuzjazmem i rozmachem podejmowało wiele inicjatyw szerzących świadomość misyjną m.in. organizowało koncerty religijne, podejmowało interwencje na forum społecznym w ważnych sprawach, tworzyło ogólnopolskie konkursy dla dzieci „Szkoły Nadziei” oraz „Tato Roku”, pozyskiwało jako ambasadorów znane postacie życia publicznego, organizowało zbiórki publiczne na cele charytatywne, zbierało fundusze na projekty misyjne.