Pomoc w 2023 r.

W 2023 r. Stowarzyszenie zrealizowało 3 projekty we współpracy z oblatami posługującymi na terenie Ukrainy. Pierwszy z nich dotyczył dofinansowania do zakupu kotła warzelnego firmy Kromet 900.BEK-150. Ma on służyć do przygotowywania posiłków (głównie zupy) dla bezdomnych i wewnętrznych uchodźców wojennych w Kijowie i Obuchowie. Zapewnia on większe możliwości od tego kotła, który był używany dotychczas. Na ten cel Stowarzyszenie przeznaczyło 9 000 zł.

Drugi projekt dotyczył pomoc przy zakupie nagłośnienia i rzutnika dla prowadzenia misji parafialnych i rekolekcji w Ukrainie. Jest to jedno z podstawowych zadań Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, które prowadzą na terenie Ukrainy od 1991 r. Na ten cel Stowarzyszenie przekazało 5 347 zł.

Z trzecim projektem zgłosił się do nas o. Marek Dziedzic OMI, który posługuje w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie. Poprosił on o wsparcie w zakresie pomocy socjalnej dla osób starszych i uchodźców, z którymi pozostaje w kontakcie. Na ten cel Stowarzyszenie przeznaczyło 4 000 zł.

Łącznie na pomoc Ukrainie w 2023 r. Stowarzyszenie przekazało 18 347 zł.

Pomoc w 2022 r.

W 2022 r. zostało rozpoczętych kilka projektów związanych z pomocą Ukrainie, gdzie wybuchła wojna. Były takie, które wynikają ze stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Lumen Caritatis, jak pomoc dla ubogich zorganizowana przez br. Sebastiana Jankowskiego OMI. Zajmuje się on pomocą ubogim i bezdomnym w Ukrainie, przede wszystkim w Obuchowie i Kijowie, szczególnie przez zakup żywności. Z pomocą ludzi dobrej woli dostarcza również odzież, leki oraz środki do higieny osobistej.

Tygodniowo, we wtorki i czwartki, wydaje w pięciu punktach Kijowa około 250 posiłków. Jeden dzień dystrybucji posiłków wiąże się z zakupem ok. 30 bochenków chleba, a także z zakupem produktów spożywczych, warzyw i owoców, do przygotowania tych posiłków. Co roku br. Sebastian organizuje również wigilię dla ok. 300 osób bezdomnych, w czym pomaga mu Stowarzyszenie Lumen Caritatis. W roku 2022 na ten cel zostało przekazanych 14 173 zł (90 tys. hrywien).

O pomoc dla ubogich prosiły również oblackie wspólnoty z Wołynia oraz Czernihowa, gdzie rozwija się duszpasterstwo dzieci i młodzieży, ale także wydawane są posiłki dla biednych. Na ten cel przeznaczono w 2022 r. odpowiednio 6560 zł oraz 13 558 zł.

Pojawiły się również inne prośby związane z jednorazową pomocą. Dotyczy to takich projektów, jak: zakup 20 lampek na łączną kwotę 2600 zł, zakup pralki i suszarki do Domu Miłosierdzia w Obuchowie na łączną kwotę 4510 zł (1000 dolarów), zakup nagłośnienia dla parafii w Gniewaniu – 5437 zł oraz pomoc przy remoncie domu zakonnego w Połtawie – 14 173 zł (90 tys. hrywien).
Łącznie na pomoc Ukrainie w 2022 r. Stowarzyszenie przekazało 61 011 zł.

Darowizny i wszelkie wsparcie przeznaczone są na pomoc dla potrzebujących w miejscach, gdzie posługują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

Błyskawiczne wsparcie

Zapraszamy do skorzystania z szybkich płatności online i wsparcia naszego projektu jednym kliknięciem. Mogą Państwo przekazać wybraną cegiełkę w formie błyskawicznego przelewu, klikając na wybraną kwotę po prawej stronie.

Zostaną Państwo przekierowani na platformę przelewy24.pl, skąd będą mogli wykonać przelew z rachunku bankowego lub BLIKIEM. Dziękujemy za Waszą ofarność!