Dożywianie dzieci na Madagaskarze

Pomoc ubogim w krajach misyjnych jest dla nas czymś bardzo ważnym. A szczególnie wówczas, kiedy chodzi o dzieci. Dlatego jednym z naszych najważniejszych projektów jest dożywianie dzieci na…


Pomoc Indiom

Pomoc w 2024 r. Na początku 2024 r. zgłosił się do nas prowincjał z Indii, prosząc o pomoc. Jego projekt dotyczył przygotowania przyszłych misjonarzy i stworzenia im warunków do formacji…