Zapraszamy do zapoznania się z naszymi bieżącymi projektami, nad którymi sprawujemy pieczę i które możecie Państwo wesprzeć swoją ofiarnością. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg Zapłać!

Dożywianie dzieci na Madagaskarze

Pomoc ubogim w krajach misyjnych jest dla nas czymś bardzo ważnym. A szczególnie wówczas, kiedy chodzi o dzieci. Dlatego jednym z naszych najważniejszych projektów jest dożywianie dzieci na…

Pomoc Indiom

Pomoc w 2024 r. Na początku 2024 r. zgłosił się do nas prowincjał z Indii, prosząc o pomoc. Jego projekt dotyczył przygotowania przyszłych misjonarzy i stworzenia im warunków do formacji…

Pomoc na Madagaskarze

Pomoc w 2024 r. Na początku marca zgłosił się do nas po pomoc o. Mariusz Kasperski OMI, posługujący na Madagaskarze. Jego prośba dotyczyła programu dożywiania dzieci w jego parafii. Dzięki zbiórkom…

Pomoc Białorusi

Pomoc w 2023 r. W 2023 r. kontynuowaliśmy projekt pomocy dla ubogich, prowadzony przez oblacką wspólnotę z Szumilina. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 3000 zł. Łącznie na pomoc Białorusi w 2023 r.…

Pomoc Ukrainie

Pomoc w 2023 r. W 2023 r. Stowarzyszenie zrealizowało 3 projekty we współpracy z oblatami posługującymi na terenie Ukrainy. Pierwszy z nich dotyczył dofinansowania do zakupu kotła warzelnego firmy…

Pomoc w Kamerunie

Pomoc w 2023 r. W 2023 r. o. Alojzy Chrószcz OMI został przeniesiony na inną misję na terenie Kamerunu. Zwrócił się jednak do nas z prośbą o pomoc w wykończeniu dachu w kaplicy w Figuil, w dzielnicy…